Арени. Бензен – бензеново ядро – ABRITVS

Ароматните въглеводороди, чиито базов представител е органичното съединение бензен (C6H6), съдържат в молекулата си устойчиви пръстени съставени от 6 въглеродни атоми в sp2 – хибридно състояние. Те носят общото название арени, а пръстените им се наричат бензенови ядра (Аr).

Източник: Арени. Бензен - бензеново ядро - ABRITVS

При изписване на заглавието и етикетите "Арени. Бензен - бензеново ядро - ABRITVS алкиларени арени ароматни съединения бензен органична химия ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ьиехсл фехюех - фехюехдуд ,аид - abritvs ьвнсвьиехс ьиехс ьидпьшхс ящеасхехс, фехюех дижьхс`хь гспс,
  • д,екр= /екпек - /екпекфлф со,ф - abritvs д.ур.д,екр д,екр д,ф;дйкр ицеоркекрс /екпек ф,хдкр'кд нр;рс
  • d,ekr= /ekpek - /ekpekflf so,f - abritvs d.ur.d,ekr d,ekr d,f;djkr iceorkekrs /ekpek f,hdkr'kd nr;rs
  • areni. benzen - benzenowo qdro - abritvs alkilareni areni aromatni syedineniq benzen organi`na himiq
алкиларени арени ароматни съединения бензен органична химия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.