Бактерии. Прокариотна клетка – безядрени организми

рез 1676 година Антон ван Льовенхук наблюдавал през собствен микроскоп не само едноклетъчни организми, а и някакви странни образувания (зародиши) от малки летаргични обекти, които обаче се хранят, растат и размножават. През 1773 година Ото Фредерик Мюлер ги класифицирал в две групи: бацили (малки пръчици) и спирили (спирали)… повече на abritvs.com

Източник: Бактерии. Прокариотна клетка – безядрени организми

При изписване на заглавието и етикетите "Бактерии. Прокариотна клетка – безядрени организми бактерия бацили безядрени мезозома нуклеоид прокариотни спирохетия стафилококи стрептококи ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • фьншеиссл зидньисдшхь нвешнь – фею,аиехс дижьхсюпс фьншеис, фьъсвс фею,аиехс пеюдюдпь хкнведса зидньисдшхс язсидгешс, яшьосвднднс яшиезшднднс
  • /дуйе,рр= м,фуд,рфйкд у.ейуд – /епсо,екр ф,хдкрп;р /дуйе,рс /дшр.р /епсо,екр ;епфпф;д кву.ефро м,фуд,рфйкр имр,фнейрс ийдбр.фуфур ий,емйфуфур
  • /duje,rr= m,fud,rfjkd u.ejud – /epso,ekr f,hdkrp;r /duje,rs /d[r.r /epso,ekr ;epfpf;d kwu.efro m,fud,rfjkr imr,fnejrs ijdbr.fufur ij,emjfufur
  • bakterii. prokariotna kletka – bezqdreni organizmi bakteriq bacili bezqdreni mezozoma nukleoid prokariotni spirohetiq stafilokoki streptokoki
бактерия бацили безядрени мезозома нуклеоид прокариотни спирохетия стафилококи стрептококи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.