Архив на категория: Наука и технологии

Спорт, lifestyle, диети и отслабване, за дома, майки и деца, храни и напитки

Обикновена амеба (Amoeba proteus). Дизентерийна амеба

Към тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora), подтип Саркодови (Sarcodina), клас Лобозни кореноножки, разред Същински голи амеби (Euamoebida) се числят както обикновената амеба (Amoeba proteus), така и опасната дизентерийна амеба (Entamoeba histolytica) – … Продължете да четете Обикновена амеба (Amoeba proteus). Дизентерийна амеба

Зелена еуглена – тип Саркомастигофори

Зелена еуглена (Euglena viridis) е едноклетъчно животно, което спада към тип Саркомастигофори и клас Фитомастигофори (Phytomastigophorea). По друга класификация типът е Euglenozoa, а класът е Euglenoidea. В този клас са … Продължете да четете Зелена еуглена – тип Саркомастигофори

Чехълче (Paramecium caudatum)

Чехълче (Paramecium caudatum) – едноклетъчно животно, което принадлежи към тип Ресничести (инфузории, Ciliophora). Тялото му под светлинен микроскоп изглежда като контурите на чехъл, а под електронен прилича повече на мъхест хот … Продължете да четете Чехълче (Paramecium caudatum)

Земен червей (дъждовен червей)- тип Прешленести червеи

Видът Земен червей спада към тип Прешленести червеи (Annelida). Названието на типа произлиза от факта, че тялото на представителите им е изградено от отделни членчета (прешленчета). Според различни източници, към тях … Продължете да четете Земен червей (дъждовен червей)- тип Прешленести червеи

Масообменни процеси – пренос на маса

Масообменни процеси се наричат тези, при които се наблюдава пренос на дадено количество вещество между две контактуващи среди и преминаването му от едната фаза в другата. Масопреносът се прилага в … Продължете да четете Масообменни процеси – пренос на маса

Ремонт на въздушно окачване за BMW

Ако вече усещате, че вашия автомобил БМВ не се държи адекватно на пътя, или не държи стойка в паркирано състояние, значи може би е време за ремонт на въздушното окачване … Продължете да четете Ремонт на въздушно окачване за BMW

Еволюция – въведение

Под термина еволюция в биологията се разбира постоянното изменение на живата природа и нейното адаптиране към промените в средата. Тя е свързана с отмиране на неприспособените  организми и оцеляване на … Продължете да четете Еволюция – въведение

Атом – строеж – атомни модели

Когато се каже материя, най-простото обяснение, за което всеки се сеща, е нещо с маса и обем, пряко или косвено действащо на сетивата и причиняващо усещания. Тя е реалната същност … Продължете да четете Атом – строеж – атомни модели

Почва. Почвообразуване. Състав на почвата

Почва е повърхностният рохкав и плодороден слой на земната кора, който влиза в пряк контакт с атмосферата и биосферата. Неговите състав, физични, химични и биологични характеристики варират в зависимост от … Продължете да четете Почва. Почвообразуване. Състав на почвата

Архимед от Сиракуза (287 – 211 пр.н.е.)

Архимед е древногръцки учен и инженер, който е живял през трети век преди новата ера в град Сиракуза (Сицилия). Днес той се счита за един от най-значимите учени в човешката … Продължете да четете Архимед от Сиракуза (287 – 211 пр.н.е.)

ИЗОМАТИК-Проекти

Лаборатория ИЗОМАТИК участвува в изпълнението на голям брой развойно-изследователски проекти, финансирани от НФНИ (Национален Фонд Научни Изследвания), Фонд „СТП“ (Структурна и Технологична Политика), Европейския Съюз и програмата „Наука за Мир“ … Продължете да четете ИЗОМАТИК-Проекти

Библиотека. Документи: Декларации, Конвенции, Закони, Международни актове

Всеобща декларация за правата на човека. С., 1991. Декларация за принципите на толерантността (приета на 28-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, Париж, 16 ноември 1995). С., ЮНЕСКО, 1997. Декларация … Продължете да четете Библиотека. Документи: Декларации, Конвенции, Закони, Международни актове

Мед – металургия на медта

Химичният елемент мед (Cu) съществува в природата под формата на просто вещество (метал) и химични съединения. За първи път в човешката история, метална мед е била обработена около 9000-та годинa преди … Продължете да четете Мед – металургия на медта

Стоманена вълна и батерия – палене на огън

Стоманена вълна се използва най-често под формата на тел за миене на чинии. Тя има абразивен характер и се употребява за изтъргване на налепнали или загорели съдове. Практическото ѝ приложение … Продължете да четете Стоманена вълна и батерия – палене на огън

Керамика и производство на керамични изделия

Производството на керамика като цяло и в частност на отделните керамични изделия е древен занаят и същевременно модерна индустрия, които са от изключително значение за човека. Още в праисторически времемена, … Продължете да четете Керамика и производство на керамични изделия

Уроци по китара и пиано в София

Уроци по китара, пиано, солфеж и бузуки в София за начинаещи и напреднали. Индивидуални и групови уроци за деца, младежи и възрастни. Запознайте се с нашите учители. Те са млади, … Продължете да четете Уроци по китара и пиано в София

Цар Иван Александър (1331 -1371г.)

Цар Иван Александър е български владетел управлявал от 1331-ва до 1371г. през епохата на Второто българско царство. Властването му се отличава със значителен културен подем и частично стабилизиране на държавата. Краен … Продължете да четете Цар Иван Александър (1331 -1371г.)

Унищожаване на хлебарки

Всеки рано или късно започва да търси начини за унищожаване на хлебарки, ако е имал нещастието да му се натресат тези неканени гости в собствения му дом. Доста често те … Продължете да четете Унищожаване на хлебарки

Стъкло – производство на стъкло

Стъкло се наричат преохладените стопилки на натриево-калциеви силикати и силициев диоксид, както и тези на оксидите на бора, германия и др. Стъклото е инертен материал, което ще рече, че не … Продължете да четете Стъкло – производство на стъкло

Прегледи при кардиолог в МЦ Вита

Кардиологията обхваща лечението на всички заболявания на сърдечно-съдовата система. Сърдечно-съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието. Необходими са постоянни профилактични прегледи.