Едноклетъчни животни – протозоология

Едноклетъчни са всички живи организми, чието тяло е изградено само от една клетка и същевременно може да обменя вещества и да се размножава самостоятелно.

Откриване на първите едноклетъчни. Макар че в древността много мислители са допускали наличието и съществуването на микроскопични животинки в заобикалящата ни среда, пръв холандецът Антон ван Льовенхук успял да ги види през 17 век. Той изработил собственоръчно микроскоп и през 1675 година наблюдавал със собствените си очи първите микроорганизми известни в света на науката.

Източник: Едноклетъчни животни – протозоология

При изписване на заглавието и етикетите "Едноклетъчни животни – протозоология Amoeba proteus безгръбначи едноклетъчни зелена еуглена малариен плазмодий обикновена амеба паразит протозоа протозоология чехълче ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • еахднвешщ`хс эсудшхс – зидшдюддвджс, amoeba proteus феюжищфхь`с еахднвешщ`хс юевехь екжвехь пьвьисех звьюпдаст дфснхдуехь ьпефь зьиьюсш зидшдюдь зидшдюддвджс, `егщв`е
  • еокфу.ейц'кр грлфйкр – м,фйфпфф.фхрс amoeba proteus /епх,ц/кд'р еокфу.ейц'кр пе.екд евх.екд ;д.д,рек м.дп;форь ф/рукфлекд д;е/д мд,дпрй м,фйфпфд м,фйфпфф.фхрс 'енц.'е
  • eokfu.ejc'kr grlfjkr – m,fjfpff.fhrs amoeba proteus /eph,c/kd'r eokfu.ejc'kr pe.ekd ewh.ekd ;d.d,rek m.dp;forx f/rukflekd d;e/d md,dprj m,fjfpfd m,fjfpff.fhrs 'enc.'e
  • ednoklety`ni viwotni – protozoologiq amoeba proteus bezgrybna`i ednoklety`ni zelena euglena malarien plazmodij obiknowena ameba parazit protozoa protozoologiq `ehyl`e
amoeba proteus безгръбначи едноклетъчни зелена еуглена малариен плазмодий обикновена амеба паразит протозоа протозоология чехълче

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.