Ензими

Ензими се наричат катализаторите от биологичен произход, които представляват макромолекули с белтъчна природа. Ензимите участват в почти всички биологични преобразувания, като ускоряват биохимичните реакции при меки и контролирани условия, без това да нанася вреди на биологичните единици. Ензими има в катализата както на анаболитните, така и на катаболитните процеси. Техните специфични свойства ги правят изключително подходящи за биотехнологичните производства.

Източник: Ензими

При изписване на заглавието и етикетите "Ензими биокатализатори биология ензим ензимна катализа михаелис-ментен ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ехюспс фсдньшьвсюьшдис фсдвджс, ехюсп ехюспхь ньшьвсюь псгьевся-пехшех
  • екпр;р /рфудйд.рпдйф,р /рф.фхрс екпр; екпр;кд удйд.рпд ;рнде.ри-;екйек
  • ekpr;r /rfudjd.rpdjf,r /rf.fhrs ekpr; ekpr;kd udjd.rpd ;rnde.ri-;ekjek
  • enzimi biokatalizatori biologiq enzim enzimna kataliza mihaelis-menten
биокатализатори биология ензим ензимна катализа михаелис-ментен

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.