Кирил и Методий – славянските апостоли

Константин – Кирил и Методий са двама братя родом от Солун, които произхождат от знатен ромейски род. Те развиват засилена апостолска дейност през 9-ти век в полза на православното християнство и създават първата славянска азбука – Глаголица.

Източник: Кирил и Методий – славянските апостоли

При изписване на заглавието и етикетите "Кирил и Методий – славянските апостоли Велеград Глаголица Кирил и Методий княз Боривой княз Ростислав княз Светополк Папа Андриан II папа Йоан VIII папа Стефан V църквата Света Мария Магиоре ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • нсисв с пешдаст – явьу,хянсше ьздяшдвс уевежиьа жвьждвсъь нсисв с пешдаст нх,ю фдисудт нх,ю идяшсявьу нх,ю яуешдздвн зьзь ьхаисьх ii зьзь тдьх viii зьзь яшеоьх v ъщинуьшь яуешь пьис, пьжсдие
  • ур,р. р ;ейфорь – и.длскиурйе дмфийф.р ле.ех,до х.дхф.ршд ур,р. р ;ейфорь уксп /ф,рлфь уксп ,фийри.дл уксп илейфмф.у мдмд дко,рдк ii мдмд ьфдк viii мдмд ийебдк v шц,улдйд илейд ;д,рс ;дхрф,е
  • ur,r. r ;ejforx – i.dlskiurje dmfijf.r le.eh,do h.dhf.r[d ur,r. r ;ejforx uksp /f,rlfx uksp ,fijri.dl uksp ilejfmf.u mdmd dko,rdk ii mdmd xfdk viii mdmd ijebdk v [c,uldjd ilejd ;d,rs ;dhrf,e
  • kiril i metodij – slawqnskite apostoli welegrad glagolica kiril i metodij knqz boriwoj knqz rostislaw knqz swetopolk papa andrian ii papa joan viii papa stefan v cyrkwata sweta mariq magiore
Велеград Глаголица Кирил и Методий княз Боривой княз Ростислав княз Светополк Папа Андриан ii папа Йоан viii папа Стефан v църквата Света Мария Магиоре

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.