Клетъчно ядро – устройство и функции

Клетъчно ядро се нарича най-големият клетъчен органел на еукариотните клетки, който е носител на наследствената информация. Тъй като клетъчните процеси в процеса на еволюция се усложнили неимоверно, възникнала необходимостта наследственият материал да се отдели от цитоплазмата и клетъчните процеси посредством плазмена мембрана и така се формирало клетъчно ядро.

Източник: Клетъчно ядро – устройство и функции

При изписване на заглавието и етикетите "Клетъчно ядро – устройство и функции кариоплазма кариотип клетъчно ядро хроматин хромозома центромер ядро ядърце ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • нвешщ`хд ,аид – кяшидтяшуд с окхнъсс ньисдзвьюпь ньисдшсз нвешщ`хд ,аид гидпьшсх гидпдюдпь ъехшидпеи ,аид ,ащиъе
  • у.ейц'кф со,ф – вий,фьийлф р бвкушрр уд,рфм.дп;д уд,рфйрм у.ейц'кф со,ф н,ф;дйрк н,ф;фпф;д шекй,ф;е, со,ф соц,ше
  • u.ejc'kf so,f – wij,fxijlf r bwku[rr ud,rfm.dp;d ud,rfjrm u.ejc'kf so,f n,f;djrk n,f;fpf;d [ekj,f;e, so,f soc,[e
  • klety`no qdro – ustrojstwo i funkcii karioplazma kariotip klety`no qdro hromatin hromozoma centromer qdro qdyrce
кариоплазма кариотип клетъчно ядро хроматин хромозома центромер ядро ядърце

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.