Климент Охридски и Наум Преславски

Климент Охридски и Наум Преславски са двамата най-значими за българската държава ученици на Кирил и Методий. Те са учителите, които стоят в основата на българската образователна традиция и създателите на азбуката Кирилица.

Източник: Климент Охридски и Наум Преславски

При изписване на заглавието и етикетите "Климент Охридски и Наум Преславски Кирил и Методий Климент Охридски княз Борис-Михаил Константин Преславски Наум Преславски ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • нвспехш дгисаянс с хькп зиеявьуянс нсисв с пешдаст нвспехш дгисаянс нх,ю фдися-псгьсв ндхяшьхшсх зиеявьуянс хькп зиеявьуянс
  • у.р;екй фн,роиур р кдв; м,еи.длиур ур,р. р ;ейфорь у.р;екй фн,роиур уксп /ф,ри-;рндр. уфкийдкйрк м,еи.длиур кдв; м,еи.длиур
  • u.r;ekj fn,roiur r kdw; m,ei.dliur ur,r. r ;ejforx u.r;ekj fn,roiur uksp /f,ri-;rndr. ufkijdkjrk m,ei.dliur kdw; m,ei.dliur
  • kliment ohridski i naum preslawski kiril i metodij kliment ohridski knqz boris-mihail konstantin preslawski naum preslawski
Кирил и Методий Климент Охридски княз Борис-Михаил Константин Преславски Наум Преславски

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.