Колоидно-дисперсни системи. Колоиди – зол, гел.

Колоиди (колоидно-дисперсни системи) – това са смеси (дисперсни системи) подобни на истинските разтвори, но се различават от тях по размерите на частиците на дисперсната фаза. Прието е големината им да е в порядъка от 1 до 1000 nm, т.е. те представляват или големи молекули, или молекулни агрегати (мицели). Според така зададените си размери, колоидно-дисперсните системи се нареждат между молекулно-дисперсните системи (разтвори) и грубодисперсните системи…

Източник: Колоидно-дисперсни системи. Колоиди – зол, гел.

При изписване на заглавието и етикетите "Колоидно-дисперсни системи. Колоиди – зол, гел. колоиди колоидно-дисперсни системи химия ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ндвдсахд-асязеияхс ясяшепсл ндвдсас – юдвр жевл ндвдсас ндвдсахд-асязеияхс ясяшепс гспс,
  • уф.фрокф-ориме,икр ирийе;р= уф.фрор – пф.я хе.= уф.фрор уф.фрокф-ориме,икр ирийе;р нр;рс
  • uf.frokf-orime,ikr irije;r= uf.fror – pf.q he.= uf.fror uf.frokf-orime,ikr irije;r nr;rs
  • koloidno-dispersni sistemi. koloidi – zol, gel. koloidi koloidno-dispersni sistemi himiq
колоиди колоидно-дисперсни системи химия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.