Корозия и защита на металите от корозия

Корозия на металите е физикохимичен процес на разрушаването им под въздействието на външни фактори. Подобни процеси са естествена част от кръговрата на веществата, но влияят негативно на стопанската дейност на човека. Според произхода и механизма си, металната корозия бива химична, електрохимична и биохимична.

Източник: Корозия и защита на металите от корозия

При изписване на заглавието и етикетите "Корозия и защита на металите от корозия анод електрохимична корозия защита на металите от корозия катод катодна защита ръжда химична корозия ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ндидюс, с юь;сшь хь пешьвсше дш ндидюс, ьхда евеншидгспс`хь ндидюс, юь;сшь хь пешьвсше дш ндидюс, ньшда ньшдахь юь;сшь ищэаь гспс`хь ндидюс,
  • уф,фпрс р пдърйд кд ;ейд.рйе фй уф,фпрс дкфо е.еуй,фнр;р'кд уф,фпрс пдърйд кд ;ейд.рйе фй уф,фпрс удйфо удйфокд пдърйд ,цгод нр;р'кд уф,фпрс
  • uf,fprs r pdyrjd kd ;ejd.rje fj uf,fprs dkfo e.euj,fnr;r'kd uf,fprs pdyrjd kd ;ejd.rje fj uf,fprs udjfo udjfokd pdyrjd ,cgod nr;r'kd uf,fprs
  • koroziq i za]ita na metalite ot koroziq anod elektrohimi`na koroziq za]ita na metalite ot koroziq katod katodna za]ita ryvda himi`na koroziq
анод електрохимична корозия защита на металите от корозия катод катодна защита ръжда химична корозия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.