Кредитен риск

Кредитният риск представлява възможността от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност.

Разграничават се следните видове кредитен риск: a) кредитен риск от контрагента/риск от неизпълнение — вероятността насрещната страна по финансова сделка да не изпълни или да се окаже в невъзможност да изпълни своите договорни задължения. б) инвестиционен кредитен риск — рискът от загуба поради намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга поради кредитно събитие при емитента на този инструмент.

Източник: Кредитен риск

При изписване на заглавието и етикетите "Кредитен риск банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ниеасшех исян фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
  • у,еорйек ,риу /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
  • u,eorjek ,riu /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
  • krediten risk banki kapital kredit finansi
банки Капитал кредит финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.