Могъществото на България при цар Йоан Асен II

Цар Йоан Асен II е български средновековен владетел (1218 – 1241г.) от Второто българско царство. Той управлява страната умело, което довежда до период на разцвет и териториално разширение. Царското му достойнство е окончателно скрепено с голямата победа в битката при Клокотница.

Източник: Могъществото на България при цар Йоан Асен II

При изписване на заглавието и етикетите "Могъществото на България при цар Йоан Асен II Балдуин II Борил Второ българско царство Дубровник йоан асен 2 Йоан Ватаци Йоан де Бриен крал Андрей II Мануил Комнин средновековна България Теодор I Ласкарис Теодор Комнин ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • пджщ;еяшудшд хь фщвжьис, зис ъьи тдьх ьяех ii фьваксх ii фдисв ушдид фщвжьиянд ъьияшуд акфидухсн тдьх ьяех 2 тдьх уьшьъс тдьх ае фисех ниьв ьхаиет ii пьхксв ндпхсх яиеахдуендухь фщвжьис, шедади i вьяньися шедади ндпхсх
  • ;фхцъеийлфйф кд /ц.хд,рс м,р шд, ьфдк диек ii /д.оврк ii /ф,р. лйф,ф /ц.хд,иуф шд,ийлф ов/,флкру ьфдк диек 2 ьфдк лдйдшр ьфдк ое /,рек у,д. дко,еь ii ;дквр. уф;крк и,еокфлеуфлкд /ц.хд,рс йефоф, i .диуд,ри йефоф, уф;крк
  • ;fhcyeijlfjf kd /c.hd,rs m,r [d, xfdk diek ii /d.owrk ii /f,r. ljf,f /c.hd,iuf [d,ijlf ow/,flkru xfdk diek 2 xfdk ldjd[r xfdk oe /,rek u,d. dko,ex ii ;dkwr. uf;krk i,eokfleuflkd /c.hd,rs jefof, i .diud,ri jefof, uf;krk
  • mogy]estwoto na bylgariq pri car joan asen ii balduin ii boril wtoro bylgarsko carstwo dubrownik joan asen 2 joan wataci joan de brien kral andrej ii manuil komnin srednowekowna bylgariq teodor i laskaris teodor komnin
Балдуин ii Борил Второ българско царство Дубровник йоан асен 2 Йоан Ватаци Йоан де Бриен крал Андрей ii Мануил Комнин средновековна България Теодор i Ласкарис Теодор Комнин

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.