Непосредствена причина в застраховането

Съществен момент в застраховането е причинната връз
ка между покрития
риск и съответната щета, повреда или иск от трети л
ица. Става въпрос за
т.нар. “непосредствената причина” – Proximate cause
, т.е. непосредствената
причина за претърпяната щета, повреда, вреда. Въпро
сът е, как се тълкува от
застрахователя тази причина, т.е. дали покрит или н
епокрит риск е причинил
щетата или повредата.

Източник: Непосредствена причина в застраховането

При изписване на заглавието и етикетите "Непосредствена причина в застраховането банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • хездяиеаяшуехь зис`схь у юьяшиьгдуьхешд фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
  • кемфи,еоийлекд м,р'ркд л пдий,днфлдкейф /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
  • kemfi,eoijlekd m,r'rkd l pdij,dnfldkejf /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
  • neposredstwena pri`ina w zastrahowaneto banki kapital kredit finansi
банки Капитал кредит финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.