Носи ли отговорност управтелят за поети от него задължения и каква?

Управителят е орган осъществяващ управлението на дружеството. Като такъв орган, управителя има широки правомощия в действията си. Разбира се управителя следва да изпълнява дейността си добросъвестно – т.е. да опазва имуществото на дружеството, да не разкрива търговската тайна, да бъде лоялен и т.н. В противен случай управителя носи отговорност за своето недобросъвестно поведение. Затова от изключително значение е кое лице ще бъде назначено за управител в едно дружество. Много често собствениците на дружества назначават за управители свои близки или приближени, като смятат, е това лице няма да причини вреда на дружеството. Не винаги обаче това се оказва така.

Източник: Носи ли отговорност управтелят за поети от него задължения и каква?

При изписване на заглавието и етикетите "Носи ли отговорност управтелят за поети от него задължения и каква? бизнес задължения управител ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • хдяс вс дшждудихдяш кзиьушев,ш юь здешс дш хежд юьащвэехс, с ньнуь? фсюхея юьащвэехс, кзиьусшев
  • кфир .р фйхфлф,кфий вм,длйе.сй пд мфейр фй кехф пдоц.гекрс р удулд@ /рпкеи пдоц.гекрс вм,длрйе.
  • kfir .r fjhflf,kfij wm,dlje.sj pd mfejr fj kehf pdoc.gekrs r uduld@ /rpkei pdoc.gekrs wm,dlrje.
  • nosi li otgowornost uprawtelqt za poeti ot nego zadylveniq i kakwa? biznes zadylveniq uprawitel
бизнес задължения управител

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.