Ограничителни клаузи в кредитните договори

Банките включват в кредитните договори определени ограничителни клаузи с цел редуциране на загубата в случай на неизпълнение, посредством повишаване на вероятността за възстановяване на (част от) съответната експозиция. Тези клаузи създават стимул за придържане към определени условия (напр. максимална стойност на съотношението „дълг/собствен капитал“) и възпрепятстват предприемането на действия от страна на кредитополучателя, които биха имали неблагоприятно отражение по отношение погасяването на кредита.

Източник: Ограничителни клаузи в кредитните договори

При изписване на заглавието и етикетите "Ограничителни клаузи в кредитните договори банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • джиьхс`сшевхс нвькюс у ниеасшхсше адждудис фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
  • фх,дкр'рйе.кр у.двпр л у,еорйкрйе офхфлф,р /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
  • fh,dkr'rje.kr u.dwpr l u,eorjkrje ofhflf,r /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
  • ograni`itelni klauzi w kreditnite dogowori banki kapital kredit finansi
банки Капитал кредит финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.