Първата юдейско-римска война

Първата юдейско-римска война или т.нар. Голямо въстание е поредица от военни стълкновения от 66 до 73г. на територията на Римската империя (провинция Юдея) между римляните и въстаналите юдеи. Грабителската политика и провалът в регулирaнето на отношенията между евреите и другите народи от страна на римляните, създали предпоставки за избухването на бунта в юдейските земи…

Източник: Първата юдейско-римска война

При изписване на заглавието и етикетите "Първата юдейско-римска война Веспасиан Древен Рим Нерон Тит Юдея ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • зщиуьшь (аетянд-испянь удтхь уеязьясьх аиеуех исп хеидх шсш (ае,
  • мц,лдйд зоеьиуф-,р;иуд лфькд леимдирдк о,елек ,р; ке,фк йрй зоес
  • mc,ldjd zoexiuf-,r;iud lfxkd leimdirdk o,elek ,r; ke,fk jrj zoes
  • pyrwata \dejsko-rimska wojna wespasian drewen rim neron tit \deq
Веспасиан Древен Рим Нерон Тит Юдея

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.