Радиоактивност – радиоактивен разпад и радиация

Явлението радиоактивност представлява спонтанно разпадане (радиоактивен разпад) на атомните ядра на емисии от частици с размери по-малки от тези на атома. Разпадът е съпроводен от радиация, която представлява емитиране (излъчване) на електромагнитни вълни, носещи названието гама лъчи (γ).

Източник: Радиоактивност - радиоактивен разпад и радиация

При изписване на заглавието и етикетите "Радиоактивност - радиоактивен разпад и радиация алфа частици Антоан Анри Бекерел бета частици гама лъчи перод на полуразпад радиация радиоактивен разпад радиоактивност физика ядрени сили ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • иьасдьншсухдяш - иьасдьншсуех иьюзьа с иьасьъс, ьвоь `ьяшсъс ьхшдьх ьхис фенеиев фешь `ьяшсъс жьпь вщ`с зеида хь здвкиьюзьа иьасьъс, иьасдьншсуех иьюзьа иьасдьншсухдяш осюснь ,аиехс ясвс
  • ,дорфдуйрлкфий - ,дорфдуйрлек ,дпмдо р ,дордшрс д.бд 'дийршр дкйфдк дк,р /еуе,е. /ейд 'дийршр хд;д .ц'р ме,фо кд мф.в,дпмдо ,дордшрс ,дорфдуйрлек ,дпмдо ,дорфдуйрлкфий брпруд со,екр ир.р
  • ,dorfdujrlkfij - ,dorfdujrlek ,dpmdo r ,dord[rs d.bd 'dijr[r dkjfdk dk,r /eue,e. /ejd 'dijr[r hd;d .c'r me,fo kd mf.w,dpmdo ,dord[rs ,dorfdujrlek ,dpmdo ,dorfdujrlkfij brprud so,ekr ir.r
  • radioaktiwnost - radioaktiwen razpad i radiaciq alfa `astici antoan anri bekerel beta `astici gama ly`i perod na polurazpad radiaciq radioaktiwen razpad radioaktiwnost fizika qdreni sili
алфа частици Антоан Анри Бекерел бета частици гама лъчи перод на полуразпад радиация радиоактивен разпад радиоактивност физика ядрени сили

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.