Системи за вътрешен рейтинг. Скоринг модели.

Регулирани кредитори (като търговските или ипотечните банки) могат да бъдат обект на ограничения по отношение приложимите стойности на съотношението LTV. В някои страни (напр. Дания) се прилагат нормативно установени максимални стойности на LTV за всяка отделна категория недвижими имоти, приемани като обезпечение. Обобщаването на резултатите от анализа на финансовите отчети предполага необходимостта от комплексна оценка на същите.

Източник: Системи за вътрешен рейтинг. Скоринг модели.

При изписване на заглавието и етикетите "Системи за вътрешен рейтинг. Скоринг модели. банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ясяшепс юь ущшиецех иетшсхжл яндисхж пдаевсл фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
  • ирийе;р пд лцй,етек ,еьйркх= иуф,ркх ;фое.р= /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
  • irije;r pd lcj,etek ,exjrkh= iuf,rkh ;foe.r= /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
  • sistemi za wytre[en rejting. skoring modeli. banki kapital kredit finansi
банки Капитал кредит финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.