Скорост на химичните реакции

Скорост на химичните реакции се нарича величината, която описва как се променят моларните концентрации на веществата спрямо времето, при протичането на химично взаимодействие.

Понятия

Химията е наука, която изучава материята. Но аз предпочитам да я възприемам като изследване на изменението… то е свързване и разпадане, а после трансформация (Walter White, Breaking Bad series).

Химична реакция е всяко изменение или взаимодействие на веществата и превръщането им от едно в друго. Тези процеси протичат за различно време (t) ако условията са различни.

Веществата, които участват в реакциите, могат да се измерват в маса, обем или в количество вещество (молове). Концентрацията им измерена в количество вещество (n) спрямо обема (V) на системата се нарича моларна концентрация (c)…

Източник: Скорост на химичните реакции

При изписване на заглавието и етикетите "Скорост на химичните реакции неорганична химия химична кинетика химия ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • яндидяш хь гспс`хсше иеьнъсс хедижьхс`хь гспс, гспс`хь нсхешснь гспс,
  • иуф,фий кд нр;р'крйе ,едушрр кеф,хдкр'кд нр;рс нр;р'кд уркейруд нр;рс
  • iuf,fij kd nr;r'krje ,edu[rr kef,hdkr'kd nr;rs nr;r'kd urkejrud nr;rs
  • skorost na himi`nite reakcii neorgani`na himiq himi`na kinetika himiq
неорганична химия химична кинетика химия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.