Смилец 1292 – 1298г

Цар Смилец е български владетел управлявал Търновското царство от 1292 до 1298 година. Той е цар само на думи, защото държавата в този период е крайно разпокъсана. Действителният владетел на българските земи тогава е хан Ногай – един от предводителите на Златната орда.

Източник: Смилец 1292 – 1298г

При изписване на заглавието и етикетите "Смилец 1292 – 1298г Адроник II Палеолог Ана Неда деспот Шишман Дърман и Куделин Златната орда Смилец Стефан Драгутин Стефан Душан Стефан Милутин Теодор Светослав хан Ногай ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • япсвеъ 1292 – 1298ж ьаидхсн ii зьведвдж ьхь хеаь аеяздш цсцпьх ащипьх с нкаевсх ювьшхьшь диаь япсвеъ яшеоьх аиьжкшсх яшеоьх акцьх яшеоьх псвкшсх шедади яуешдявьу гьх хджьт
  • и;р.еш 1292 – 1298х до,фкру ii мд.еф.фх дкд кеод оеимфй трт;дк оц,;дк р увое.рк п.дйкдйд ф,од и;р.еш ийебдк о,дхвйрк ийебдк овтдк ийебдк ;р.вйрк йефоф, илейфи.дл ндк кфхдь
  • i;r.e[ 1292 – 1298h do,fkru ii md.ef.fh dkd keod oeimfj trt;dk oc,;dk r uwoe.rk p.djkdjd f,od i;r.e[ ijebdk o,dhwjrk ijebdk owtdk ijebdk ;r.wjrk jefof, ilejfi.dl ndk kfhdx
  • smilec 1292 – 1298g adronik ii paleolog ana neda despot [i[man dyrman i kudelin zlatnata orda smilec stefan dragutin stefan du[an stefan milutin teodor swetoslaw han nogaj
Адроник ii Палеолог Ана Неда деспот Шишман Дърман и Куделин Златната орда Смилец Стефан Драгутин Стефан Душан Стефан Милутин Теодор Светослав хан Ногай

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.