Спартак и въстанието на робите в Древен Рим

Спартак, един от най-големите кошмари на Републиката, всъщност бил дело и собствено творение на самите римляни. В началото на I век пр.н.е. Рим бил доминиращата политическа и военна сила по цялото Средиземноморие. Много земи и народи паднали под неговата власт в това число и Древна Тракия.

Източник: Спартак и въстанието на робите в Древен Рим

При изписване на заглавието и етикетите "Спартак и въстанието на робите в Древен Рим гладиатор ланиста лудус Марк Крас ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • язьишьн с ущяшьхсешд хь идфсше у аиеуех исп жвьасьшди вьхсяшь вкакя пьин ниья
  • имд,йду р лцийдкрейф кд ,ф/рйе л о,елек ,р; х.дордйф, .дкрийд .вови ;д,у у,ди
  • imd,jdu r lcijdkrejf kd ,f/rje l o,elek ,r; h.dordjf, .dkrijd .wowi ;d,u u,di
  • spartak i wystanieto na robite w drewen rim gladiator lanista ludus mark kras
гладиатор ланиста лудус Марк Крас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.