Специфични кредитни форми

Факторинг — специфичен вид кредитна сделка, при която банката поема задължението да изкупува и/или събира вземания (произтичащи основно от доставка на стоки или предоставяне на услуги) на свои клиенти от трети лица и поемане на риска от събирането на тези вземания. Банката придобива краткосрочни вземания и кредитни рискове на продавача срещу изплащането на определен процент (напр., между 40% до 90%) от цената, уговорена в първичния договор към договорена във факторинговия договор дата или до размера на погасяването на задължението на купувача по сметка на продавача.

Източник: Специфични кредитни форми

При изписване на заглавието и етикетите "Специфични кредитни форми банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • язеъсос`хс ниеасшхс одипс фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
  • имешрбр'кр у,еорйкр бф,;р /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
  • ime[rbr'kr u,eorjkr bf,;r /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
  • specifi`ni kreditni formi banki kapital kredit finansi
банки Капитал кредит финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.