Терапевтичен крем за масажи на билкова основа КАН КРЕМ

Лечебен масажен крем на растителна основа, по рецептата на българските ханове за благоприятно повлияване на проблеми със ставите, мускулите и периферните нерви.

Рецептата на Кан Крема е създадена, като са използвани знанията на древните българи за билките за благоприятно повлияване на проблеми със ставите, мускулите и периферните нерви.

Използва се потенциалът на етеричните масла като билкови извлеци. Приложени със специфичната техника на Кан масажа, се постига задълбочен психо-соматичен ефект, който има за цел да доведе организма до дълбока постурална релаксация.

Кремът има позитивно влияние при: артрози, артрити, миозити, тендомиозити, дисторзио, луксации, спортни травми, неврити, тендинити, фибромиалгия, плексити, контрактури след оперативна намеса, цикатрикси, лимфни оттоци, диско-радикулерни синдроми, състояния след грип, настинки, като загряващо средство преди спортни натоварвания, като превенция на травми, измръзване, целулит, наднормено тегло.

Източник: Терапевтичен крем за масажи на билкова основа КАН КРЕМ

При изписване на заглавието и етикетите "Терапевтичен крем за масажи на билкова основа КАН КРЕМ Ароматерапия етерични масла крем за масажи лечебен крем Мануална терапия масаж Неконвенционална медицина Неконвенционална рехабилитация Остеопатия Рефлексотерапия Холизъм ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • шеиьзеушс`ех ниеп юь пьяьэс хь фсвндуь дяхдуь ньх ниеп ьидпьшеиьзс, ешеис`хс пьявь ниеп юь пьяьэс ве`ефех ниеп пьхкьвхь шеиьзс, пьяьэ хендхуехъсдхьвхь пеасъсхь хендхуехъсдхьвхь иегьфсвсшьъс, дяшедзьшс, иеовенядшеиьзс, гдвсющп
  • йе,дмелйр'ек у,е; пд ;дидгр кд /р.уфлд фикфлд удк у,е; д,ф;дйе,дмрс ейе,р'кр ;ди.д у,е; пд ;дидгр .е'е/ек у,е; ;дквд.кд йе,дмрс ;дидг кеуфклекшрфкд.кд ;еоршркд кеуфклекшрфкд.кд ,енд/р.рйдшрс фийефмдйрс ,еб.еуифйе,дмрс нф.рпц;
  • je,dmeljr'ek u,e; pd ;didgr kd /r.ufld fikfld udk u,e; d,f;dje,dmrs eje,r'kr ;di.d u,e; pd ;didgr .e'e/ek u,e; ;dkwd.kd je,dmrs ;didg keufklek[rfkd.kd ;eor[rkd keufklek[rfkd.kd ,end/r.rjd[rs fijefmdjrs ,eb.euifje,dmrs nf.rpc;
  • terapewti`en krem za masavi na bilkowa osnowa kan krem aromaterapiq eteri`ni masla krem za masavi le`eben krem manualna terapiq masav nekonwencionalna medicina nekonwencionalna rehabilitaciq osteopatiq refleksoterapiq holizym
Ароматерапия етерични масла крем за масажи лечебен крем Мануална терапия масаж Неконвенционална медицина Неконвенционална рехабилитация Остеопатия Рефлексотерапия Холизъм

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.