Въглехидрати (захари) – глюкоза и фруктоза. Полизахариди

Въглехидрати (захари) – представляват клас органични съединения, които подобно на аминокиселините са от изключително значение за живота на Земята. Те могат да бъдат разглеждани като съеднинения на въглерода с водата. Всъщност популярното им название означава буквално хидрати на въглерода – „въгле” от въглерод и „хидрат” от вода. По номенклатурата на IUPAC се наричат глуциди. Общата формула на захарите е Cn(H2O)m.

Въглехидратите имат два типа функционални групи – хидроксилни и карбонилни групи. Карбонилната група може да е кетонна и тогава съединението ще е полихидроксикетон. Ако карбонилната група е алдехидна, съединението ще е полихидроксиалдехид. Наличието или отсъствието на една от тези групи определя химичните и биологичните свойства на захарите…

Източник: Въглехидрати (захари) – глюкоза и фруктоза. Полизахариди

При изписване на заглавието и етикетите "Въглехидрати (захари) – глюкоза и фруктоза. Полизахариди Въглехидрати глюкоза захари полизахариди фруктоза ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ущжвегсаиьшс _юьгьис№ – жв(ндюь с оикншдюьл здвсюьгьисас ущжвегсаиьшс жв(ндюь юьгьис здвсюьгьисас оикншдюь
  • лцх.енро,дйр юпднд,р) – х.зуфпд р б,вуйфпд= мф.рпднд,рор лцх.енро,дйр х.зуфпд пднд,р мф.рпднд,рор б,вуйфпд
  • lch.enro,djr \pdnd,r) – h.zufpd r b,wujfpd= mf.rpdnd,ror lch.enro,djr h.zufpd pdnd,r mf.rpdnd,ror b,wujfpd
  • wyglehidrati (zahari) – gl\koza i fruktoza. polizaharidi wyglehidrati gl\koza zahari polizaharidi fruktoza
Въглехидрати глюкоза захари полизахариди фруктоза

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.