VIIА група (Седма главна подгрупа, 17 група) на Периодичната система

VIIА група (Седма главна подгрупа, 17 група) на Периодичната система включва елементите флуор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I) и астатий (At). Всички те са известни под общото наименование халогенни елементи (солеобразуващи) и притежават неметален химичен характер.
Названието на флуора произлиза от от гръцкото „флуорос“ – разрушаващ. Имената на следващите 3 елемента означават както следва: хлорос – жълтозелен, бромос – зловоние, йод – виолетов. Названието на астатия, който е радиоактивен, означава нестабилен…

Източник: VIIА група (Седма главна подгрупа, 17 група) на Периодичната система

При изписване на заглавието и етикетите "VIIА група (Седма главна подгрупа, 17 група) на Периодичната система 7а група бром йод неметали флуор халогени химия хлор ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • viiь жикзь _яеапь жвьухь здажикзьр 17 жикзь№ хь зеисдас`хьшь ясяшепь 7ь жикзь фидп тда хепешьвс овкди гьвджехс гспс, гвди
  • viiд х,вмд юиео;д х.длкд мфох,вмдя 17 х,вмд) кд ме,рфор'кдйд ирийе;д 7д х,вмд /,ф; ьфо ке;ейд.р б.вф, нд.фхекр нр;рс н.ф,
  • viid h,wmd \ieo;d h.dlkd mfoh,wmdq 17 h,wmd) kd me,rfor'kdjd irije;d 7d h,wmd /,f; xfo ke;ejd.r b.wf, nd.fhekr nr;rs n.f,
  • viia grupa (sedma glawna podgrupa, 17 grupa) na periodi`nata sistema 7a grupa brom jod nemetali fluor halogeni himiq hlor
7а група бром йод неметали флуор халогени химия хлор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.