Вискозитет – коефициент на вискозност

Вискозитет е характеристика на флуидите (течности и газове), която определя свойството им да текат. Той е мярка за вътрешното триене между отделните пластове на течността или газа. Флуидите с голям вискозитет са слабо течливи или почти нетечливи, а тези с малък текат отлично. Пчелният мед има голям вискозитет, а водата относително малък.

Източник: Вискозитет - коефициент на вискозност

При изписване на заглавието и етикетите "Вискозитет - коефициент на вискозност динамичен вискозитет закон на Нютон за вътрешно триене кинематичен вискозитет. скоростен градиент ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • усяндюсшеш - ндеосъсехш хь усяндюхдяш асхьпс`ех усяндюсшеш юьндх хь х(шдх юь ущшиецхд шисехе нсхепьшс`ех усяндюсшешл яндидяшех жиьасехш
  • лриуфпрйей - уфебршрекй кд лриуфпкфий оркд;р'ек лриуфпрйей пдуфк кд кзйфк пд лцй,еткф й,реке урке;дйр'ек лриуфпрйей= иуф,фийек х,дорекй
  • lriufprjej - ufebr[rekj kd lriufpkfij orkd;r'ek lriufprjej pdufk kd kzjfk pd lcj,etkf j,reke urke;djr'ek lriufprjej= iuf,fijek h,dorekj
  • wiskozitet - koeficient na wiskoznost dinami`en wiskozitet zakon na n\ton za wytre[no triene kinemati`en wiskozitet. skorosten gradient
динамичен вискозитет закон на Нютон за вътрешно триене кинематичен вискозитет. скоростен градиент

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.