Z-елеватор за пренос на ядки от Мултиинженеринг

Z-елеватор за пренос на ядки изработи Мултиинженеринг. Елеваторът за ядки е от неръждаема стомана и е снабден с вертикални опори, предпазни капаци и табло с честотен регулатор. При изработката му е използвана модулна транспортна лента.

Източник: Z-елеватор за пренос на ядки от Мултиинженеринг

При изписване на заглавието и етикетите "Z-елеватор за пренос на ядки от Мултиинженеринг Z-елеватор за транспортиране Z-елеватор за ядки Z-елеватор изработка Z-елеватор с  честотен регулатор Z-елеватор с транспортна лента елеватор за пренос на ядки елеватор за ядки конструкция ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • z-евеуьшди юь зиехдя хь ,анс дш пквшссхэехеисхж z-евеуьшди юь шиьхяздишсиьхе z-евеуьшди юь ,анс z-евеуьшди сюиьфдшнь z-евеуьшди я  `еяшдшех иежквьшди z-евеуьшди я шиьхяздишхь вехшь евеуьшди юь зиехдя хь ,анс евеуьшди юь ,анс ндхяшикнъс,
  • z-е.елдйф, пд м,екфи кд соур фй ;в.йрркгеке,ркх z-е.елдйф, пд й,дкимф,йр,дке z-е.елдйф, пд соур z-е.елдйф, рп,д/фйуд z-е.елдйф, и  'еийфйек ,ехв.дйф, z-е.елдйф, и й,дкимф,йкд .екйд е.елдйф, пд м,екфи кд соур е.елдйф, пд соур уфкий,вушрс
  • z-e.eldjf, pd m,ekfi kd sour fj ;w.jrrkgeke,rkh z-e.eldjf, pd j,dkimf,jr,dke z-e.eldjf, pd sour z-e.eldjf, rp,d/fjud z-e.eldjf, i  'eijfjek ,ehw.djf, z-e.eldjf, i j,dkimf,jkd .ekjd e.eldjf, pd m,ekfi kd sour e.eldjf, pd sour ufkij,wu[rs
  • z-elewator za prenos na qdki ot multiinvenering z-elewator za transportirane z-elewator za qdki z-elewator izrabotka z-elewator s  `estoten regulator z-elewator s transportna lenta elewator za prenos na qdki elewator za qdki konstrukciq
z-елеватор за транспортиране z-елеватор за ядки z-елеватор изработка z-елеватор с  честотен регулатор z-елеватор с транспортна лента елеватор за пренос на ядки елеватор за ядки конструкция

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.