Закон на Бернули – константа и уравнение на Бернули

Законът на Бернули е резултат от полученотото уравнение и той гласи следното: Сумата от налягането, кинетичната и потенциалната енергия на даден обем идеален флуид, е една и съща за всички точки от една токова линия. Константата, която характеризира тази сума е наречена в чест на откривателя на закономерността – константа на Бернули (В).

Източник: Закон на Бернули - константа и уравнение на Бернули

При изписване на заглавието и етикетите "Закон на Бернули - константа и уравнение на Бернули Безвихрово течение закон за запазване на масата закон на Бернули идеален флуид стационарен поток уравнение на Бернули физика хидродинамика ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • юьндх хь феихквс - ндхяшьхшь с киьухехсе хь феихквс феюусгидуд ше`ехсе юьндх юь юьзьюуьхе хь пьяьшь юьндх хь феихквс саеьвех овкса яшьъсдхьиех здшдн киьухехсе хь феихквс осюснь гсаидасхьпснь
  • пдуфк кд /е,кв.р - уфкийдкйд р в,длкекре кд /е,кв.р /еплрн,флф йе'екре пдуфк пд пдмдплдке кд ;дидйд пдуфк кд /е,кв.р роед.ек б.вро ийдшрфкд,ек мфйфу в,длкекре кд /е,кв.р брпруд нро,форкд;руд
  • pdufk kd /e,kw.r - ufkijdkjd r w,dlkekre kd /e,kw.r /eplrn,flf je'ekre pdufk pd pdmdpldke kd ;didjd pdufk kd /e,kw.r roed.ek b.wro ijd[rfkd,ek mfjfu w,dlkekre kd /e,kw.r brprud nro,forkd;rud
  • zakon na bernuli - konstanta i urawnenie na bernuli bezwihrowo te`enie zakon za zapazwane na masata zakon na bernuli idealen fluid stacionaren potok urawnenie na bernuli fizika hidrodinamika
Безвихрово течение закон за запазване на масата закон на Бернули идеален флуид стационарен поток уравнение на Бернули физика хидродинамика

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.