Застраховател

Застрахователят и застрахованият са правните субекти и страни на застрахователното правоотношение.Застрахователят е специализирана стопанска единица,която срещу платена застрахователна премия поема отговорността да възмезди повреденото имущество или друг интерес от случайни събития или да изплати сума при прекъсване живота на застрахования човек, нарушаване на телесната му цялост и трудоспособност от случайни явления, злополуки или при настъпването на определени условия (обстоятелства) съгласно договора. Застрахователят е търговец, който осъществява само заастрахователна дейност по реда на Кодекса за застраховането и други закони и техните поднормативни уредби. Той не може да осъществява друга стопанска дейност. Застраховател може да бъде “акционерно дружество”, взаимозастрахователна кооперация” (в конкретни рамки – животозастраховане и лична злополука) или “чуждестранен застраховател чрез клон”. Застраховател, който осъществява “Общозастраховане”, не може да извършва застраховане “Живот и лична злополука” и обратното.

Източник: Застраховател

При изписване на заглавието и етикетите "Застраховател банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • юьяшиьгдуьшев фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
  • пдий,днфлдйе. /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
  • pdij,dnfldje. /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
  • zastrahowatel banki kapital kredit finansi
банки Капитал кредит финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.