Зелена еуглена – тип Саркомастигофори

Зелена еуглена (Euglena viridis) е едноклетъчно животно, което спада към тип Саркомастигофори и клас Фитомастигофори (Phytomastigophorea). По друга класификация типът е Euglenozoa, а класът е Euglenoidea. В този клас са включени камшичести (флагелатни) представители със самостоен или несамостоен тип на хранене, които съответно  притежават или нямат подобни на хлоропласти органели в цитозола си. Тялото е покрито от еластична органична обвивка – пеликула, която позволява метаболитните движения. При някои видове телесната обвивка е твърда черупка.

Източник: Зелена еуглена - тип Саркомастигофори

При изписване на заглавието и етикетите "Зелена еуглена - тип Саркомастигофори Euglena viridis едноклетъчно животно зелена еуглена протозоология ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • юевехь екжвехь - шсз яьиндпьяшсждодис euglena viridis еахднвешщ`хд эсудшхд юевехь екжвехь зидшдюддвджс,
  • пе.екд евх.екд - йрм ид,уф;дийрхфбф,р euglena viridis еокфу.ейц'кф грлфйкф пе.екд евх.екд м,фйфпфф.фхрс
  • pe.ekd ewh.ekd - jrm id,uf;dijrhfbf,r euglena viridis eokfu.ejc'kf grlfjkf pe.ekd ewh.ekd m,fjfpff.fhrs
  • zelena euglena - tip sarkomastigofori euglena viridis ednoklety`no viwotno zelena euglena protozoologiq
euglena viridis едноклетъчно животно зелена еуглена протозоология

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.