Да подредим интернета

Излезе новия букмарклет! Той работи по подобие на звездичката, за запаметяване на отметките в браузъра, но вместо това те се добавят във вашия акаунт само с един клик. Така може да видите от целия свят.

Източник: Да подредим интернета

При изписване на заглавието и етикетите "Да подредим интернета интернет безплатни редактор ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • аь здаиеасп схшеихешь схшеихеш феюзвьшхс иеаьншди
  • од мфо,еор; ркйе,кейд ркйе,кей /епм.дйкр ,еодуйф,
  • od mfo,eor; rkje,kejd rkje,kej /epm.djkr ,eodujf,
  • da podredim interneta internet bezplatni redaktor