контейнери за живеене

Контейнери за живеене – същност, видове и употреба

Неотдавна контейнерите и фургоните за живеене служеха едва ли не само за временни жилища на строителни работници и на хора след аварии в дома. Но днес сградите, изградени от контейнери, са модерна алтернатива на традиционното строителство. Да живееш в къща от контейнери вече е актуално и много удобно особено за хора с мобилен начин на живот.

Същност и предназначение на контейнерите за живеене

Съвременните контейнери за живеене представляват модулни конструкции, най-често предназначени за строителна и техническа дейност. Да се изградят контейнери къщи днес или постройки, предназначени за търговски, промишлени и други цели, е бюджетна и бърза алтернатива.

Размерите, материалите, дизайнът и оборудването на съвременните контейнери къщи могат да бъдат най-различни. Конструкцията на един стандартен контейнер е обикновено метална галванизирана. Вътрешните и външните стени не са от тухли или газобетон като конвенционалните къщи, а от сандвич панел. Предвидена е изолация с минерална вата или полиуретанова пяна на покрива и стените с дебелина от 4 или 8 см. Контейнерът е с размери 250 см височина, 240 см ширина и дължина максимално до 1200 см.

Контейнерите за живеене са произведени в заводски условия от безопасни и екологични материали. Самото изграждане на постройката се извършва след транспортирането им до определеното място.

За живеене се използват стандартните контейнери, които служат за изграждане на обекти като:

 • къщи и приобектови офисни помещения;
 • индустриални постройки;
 • обекти с търговски цели;
 • гаражни системи;
 • градински сервизни помещения
 • столови за хранене;
 • мобилни обекти за почивка;
 • домове за социално слаби;
 • съблекални;
 • зимни градини;

Навсякъде по света сградите от контейнери са считат за много модерни и функционални като например кафенето The View и арт центърът Cove Park в Лондон.  Поради леката си конструкция, бързия строеж, ниската цена, трайността и преди всичко възможността за лесно преместване на друго място, постройките от контейнери могат да задоволят всякакви потребности на отделни хора или институции.

Основни видове и особености на контейнерите за живеене

Възможността за съчетаване на различен брой модули добавя към предимствата на къщите контейнери и функционалност. Има различни видове контейнери, в зависимост от предназначението и конструкцията:

Хладилни контейнери

Както подсказва и наименованието им, хладилните контейнери служат за съхранение на различни стоки и продукти в свеж или замразен вид. Възможността за контролирана температура в контейнерите не позволява развалянето на продуктите, а това допринася за удължаване срока им на годност.

Складови контейнери

За съхранение и транспортиране на стоки от различен характер складовите контейнери са идеалният вариант. Те могат да бъдат единични или съставна част от складово помещение с по-голям размер. При нужда може да бъдат оборудвани с врати и прозорци. Съхранението на стоките, материалите и продуктите в тях е надеждно, като в определени случаи може да се поддържа дадена температура. Ако такъв склад трябва да се премести, се осъществява много лесно и с малко разходи.

Технически контейнери

Контейнерите от този тип са много практични за използване от индустрията и  строителството, защото предлагат задоволяване на нуждите от стаи за почивка, помещение за охрана, мобилен офис, помещения за временно настаняване на работници и др. Съществуват различни начини за оборудването им, а тяхната мобилност ги прави предпочитани за места без изградена подходяща инфраструктура.

Домакински контейнери

За бързо строителство на жилища, модулни сгради от различен тип, гаражи, спешни здравни центрове, съблекални  и др. най-често се използват домакинските контейнери. С тях може да бъде изградена постройка на един или няколко етажа, а при наличие на специални модули, и по-високи.

Контейнерите за живеене осигуряват още възможности за приложение и тенденцията е налагането им като модерно строителство, предлагащо предимства, изцяло отговарящи на нуждите на съвременния човек.

При изписване на заглавието и етикетите "Контейнери за живеене – същност, видове и употреба контейнери за живеене ", понякога те могат да бъдат написани като:

 • ндхшетхеис юь эсуеехе – ящ;хдяшр усадуе с кздшиефь ндхшетхеис юь эсуеехе
 • уфкйеьке,р пд грлееке – ицъкфийя лрофле р вмфй,е/д уфкйеьке,р пд грлееке
 • ufkjexke,r pd grleeke – icykfijq lrofle r wmfj,e/d ufkjexke,r pd grleeke
 • kontejneri za viweene – sy]nost, widowe i upotreba kontejneri za viweene
контейнери за живеене