ИП „Глобал Маркетс“ след „Делтасток“ АД и „Авус Капитал“

ИП „Глобал Маркетс“ след „Делтасток“ АД и „Авус Капитал“ ООД е най-печелившия български финансов посредник. Приходите му за 2012г. са били 4,22 милиона лв. спрямо 4,2 милиона лв. за 2011г. Компанията утилизира търговия с акции и облигации на американски пазари, инвестиционни консултации, инвестиционни анализи и други. Има възможност посредникът да се регистрира в друга държава от Европейския съюз (ЕС) и така ще може да предложи услугите си в България по силата на т.нар. единен паспорт.

Източник: ИП „Глобал Маркетс“ след „Делтасток“ АД и „Авус Капитал“

При изписване на заглавието и етикетите "ИП „Глобал Маркетс“ след „Делтасток“ АД и „Авус Капитал“ Глобал Маркетс ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • сз „жвдфьв пьинешя“ явеа „аевшьяшдн“ ьа с „ьукя ньзсшьв“ жвдфьв пьинешя
  • рм „х.ф/д. ;д,уейи“ и.ео „ое.йдийфу“ до р „длви удмрйд.“ х.ф/д. ;д,уейи
  • rm „h.f/d. ;d,ueji“ i.eo „oe.jdijfu“ do r „dlwi udmrjd.“ h.f/d. ;d,ueji
  • ip „global markets“ sled „deltastok“ ad i „awus kapital“ global markets