Изложба Петър Бърчев в Икар

Изложба живопис на художника Петър Бърчев се открива на 28 януари в столичната галерия „Икар“. Експозицията ще остане отворена за посетители до 28 февруари (понеделник).

Източник: Изложба Петър Бърчев в Икар

При изписване на заглавието и етикетите "Изложба Петър Бърчев в Икар живопис изложба експозиция галерия картина платно икар петър бърчев ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • сювдэфь зешщи фщи`еу у сньи эсудзся сювдэфь еняздюсъс, жьвеис, ньишсхь звьшхд сньи зешщи фщи`еу
  • рп.фг/д мейц, /ц,'ел л руд, грлфмри рп.фг/д еуимфпршрс хд.е,рс уд,йркд м.дйкф руд, мейц, /ц,'ел
  • rp.fg/d mejc, /c,'el l rud, grlfmri rp.fg/d euimfpr[rs hd.e,rs ud,jrkd m.djkf rud, mejc, /c,'el
  • izlovba petyr byr`ew w ikar viwopis izlovba ekspoziciq galeriq kartina platno ikar petyr byr`ew