Кафе-машини с кристали Swarovski представят в София

На 24 февруари в Музейната галерия за модерно изкуство в София Нестле България ще представи лимитирана колекция от кафе-машини NESCAFÉ Dolce Gusto с инкрустирани кристали Swarovski Elements, специално разработени за България. За тази серия са създадени 25 машини с неповторим дизайн.

Източник: Кафе-машини с кристали Swarovski представят в София

При изписване на заглавието и етикетите "Кафе-машини с кристали Swarovski представят в София дизайн галерия изкуство уникат бутик swarovski модерно кафе машина кристали промишлен дизайнер ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ньое-пьцсхс я нисяшьвс swarovski зиеаяшьу,ш у ядос, асюьтх жьвеис, сюнкяшуд кхсньш фкшсн swarovski пдаеихд ньое пьцсхь нисяшьвс зидпсцвех асюьтхеи
  • удбе-;дтркр и у,рийд.р swarovski м,еоийдлсй л ифбрс орпдьк хд.е,рс рпувийлф вкрудй /вйру swarovski ;фое,кф удбе ;дтркд у,рийд.р м,ф;рт.ек орпдьке,
  • udbe-;dtrkr i u,rijd.r swarovski m,eoijdlsj l ifbrs orpdxk hd.e,rs rpuwijlf wkrudj /wjru swarovski ;foe,kf udbe ;dtrkd u,rijd.r m,f;rt.ek orpdxke,
  • kafe-ma[ini s kristali swarovski predstawqt w sofiq dizajn galeriq izkustwo unikat butik swarovski moderno kafe ma[ina kristali promi[len dizajner