Минералната баня в Пазарджик

Съветниците гласуваха намаляване на персонала, обслужващ банята, тъй като функционира само

едното крило. 8 щатни бройки на хигиенисти бяха съкратени.

Източник: Минералната баня в Пазарджик

При изписване на заглавието и етикетите "Минералната баня в Пазарджик новини от Пазарджик ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • псхеиьвхьшь фьх, у зьюьиаэсн хдусхс дш зьюьиаэсн
  • ;рке,д.кдйд /дкс л мдпд,огру кфлркр фй мдпд,огру
  • ;rke,d.kdjd /dks l mdpd,ogru kflrkr fj mdpd,ogru
  • mineralnata banq w pazardvik nowini ot pazardvik