Откриха двама мъже в безпомощн

Двама мъже в безпомощно състояние са открити заключени и без храна в нелегитимен дом за стари хора във Врачанския балкан. Проверката е направена по сигнал,че в бившата вила „Строител“,превърната в хот

Източник: Откриха двама мъже в безпомощн

При изписване на заглавието и етикетите "Откриха двама мъже в безпомощн храна стари състояние балкан Двама безпомощно Врачанския нелегитимен заключени ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • дшнисгь ауьпь пщэе у феюздпд;х гиьхь яшьис ящяшд,хсе фьвньх ауьпь феюздпд;хд уиь`ьхянс, хевежсшспех юьнв(`ехс
  • фйу,рнд олд;д ;цге л /епмф;фък н,дкд ийд,р ицийфскре /д.удк олд;д /епмф;фъкф л,д'дкиурс ке.ехрйр;ек пду.з'екр
  • fju,rnd old;d ;cge l /epmf;fyk n,dkd ijd,r icijfskre /d.udk old;d /epmf;fykf l,d'dkiurs ke.ehrjr;ek pdu.z'ekr
  • otkriha dwama myve w bezpomo]n hrana stari systoqnie balkan dwama bezpomo]no wra`anskiq nelegitimen zakl\`eni