Розацея – лечение

Розацеята засяга предимно хора в активна възраст и жени.

Източник: Розацея - лечение

При изписване на заглавието и етикетите "Розацея - лечение здраве болести медицина ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • идюьъе, - ве`ехсе юаиьуе фдвеяшс пеасъсхь
  • ,фпдшес - .е'екре по,дле /ф.еийр ;еоршркд
  • ,fpd[es - .e'ekre po,dle /f.eijr ;eor[rkd
  • rozaceq - le`enie zdrawe bolesti medicina