„Сливи за смет“ във Варна

Ще бъдат събирани ненужни CD и DVD дискове, уокмени, стари слушалки и тонколони, CD-плейъри, MP3-плейъри и други, с които жителите на Варна (и не само) не желаят да замърсяват заобикалящата ги среда.

Източник: "Сливи за смет" във Варна

При изписване на заглавието и етикетите ""Сливи за смет" във Варна изложба художник галерия инсталация пърформанс варна екология артист ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • "явсус юь япеш" ущу уьихь сювдэфь гкадэхсн жьвеис, схяшьвьъс, зщиодипьхя уьихь ендвджс, ьишсяш
  • $и.рлр пд и;ей$ лцл лд,кд рп.фг/д нвофгкру хд.е,рс ркийд.дшрс мц,бф,;дки лд,кд еуф.фхрс д,йрий
  • $i.rlr pd i;ej$ lcl ld,kd rp.fg/d nwofgkru hd.e,rs rkijd.d[rs mc,bf,;dki ld,kd euf.fhrs d,jrij
  • "sliwi za smet" wyw warna izlovba hudovnik galeriq instalaciq pyrformans warna ekologiq artist