Въображаеми пари: Доларите на Склански /част 2/

Според концепцията на Доларите на Склански стойността на ръката ви е равна на процента от пота, който ви принадлежи. Това означава, че статистически 83% от пота ви принадлежи, което прави вашия дял $163.

Източник: Въображаеми пари: Доларите на Склански /част 2/

При изписване на заглавието и етикетите "Въображаеми пари: Доларите на Склански /част 2/ психология покер покер онлайн pokercock покер турнири турнири покер стратегии No-Limit позиция продължаващ залог 6-макс Sit-and-Go ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ущдфиьэьепс зьис: адвьисше хь янвьхянс б`ьяш 2б зясгдвджс, зднеи зднеи дхвьтх pokercock зднеи шкихсис шкихсис зднеи яшиьшежсс no-limit здюсъс, зидащвэьуь; юьвдж 6-пьня sit-and-go
  • лцф/,дгде;р мд,р& оф.д,рйе кд иу.дкиур *'дий 2* мирнф.фхрс мфуе, мфуе, фк.дьк pokercock мфуе, йв,кр,р йв,кр,р мфуе, ий,дйехрр no-limit мфпршрс м,фоц.гдлдъ пд.фх 6-;дуи sit-and-go
  • lcf/,dgde;r md,r& of.d,rje kd iu.dkiur *'dij 2* mirnf.fhrs mfue, mfue, fk.dxk pokercock mfue, jw,kr,r jw,kr,r mfue, ij,djehrr no-limit mfpr[rs m,foc.gdldy pd.fh 6-;dui sit-and-go
  • wyobravaemi pari: dolarite na sklanski /`ast 2/ psihologiq poker poker onlajn pokercock poker turniri turniri poker strategii no-limit poziciq prodylvawa] zalog 6-maks sit-and-go