Великотърновци на пленер по живопис в Черна гора

Великотърновските художници проф. Пламен Легкоступ и доц. Пеньо Пенев се завърнаха от международен пленер по живопис в Черна гора. В продължение на седмица – от 28 януари до 5 февруари – преподавателите в търновската алма-матер са творили

Източник: Великотърновци на пленер по живопис в Черна гора

При изписване на заглавието и етикетите "Великотърновци на пленер по живопис в Черна гора университет живопис изобразително изкуство пленер велико търново кирил методий ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • уевсндшщихдуъс хь звехеи зд эсудзся у `еихь ждиь кхсуеиясшеш эсудзся сюдфиьюсшевхд сюнкяшуд звехеи уевснд шщихдуд нсисв пешдаст
  • ле.руфйц,кфлшр кд м.еке, мф грлфмри л 'е,кд хф,д вкрле,ирйей грлфмри рпф/,дпрйе.кф рпувийлф м.еке, ле.руф йц,кфлф ур,р. ;ейфорь
  • le.rufjc,kfl[r kd m.eke, mf grlfmri l 'e,kd hf,d wkrle,irjej grlfmri rpf/,dprje.kf rpuwijlf m.eke, le.ruf jc,kflf ur,r. ;ejforx
  • welikotyrnowci na plener po viwopis w `erna gora uniwersitet viwopis izobrazitelno izkustwo plener weliko tyrnowo kiril metodij