Черно-бяло мислене (Клишетата в културната наковалня)

Дихотомното – черно-бяло мислене – е едно от най-често срещаните когнитивни изкривявания, които ще идентифицираме в автоматизирания начин (автоматични мисли), по който интерпретираме определена събитийност.

Ние често използваме този мисловен, неволеви (автоматичен) навик, филтриран през един специфичен начин на изказ и на говорене. И в тази специфика няма нищо случайно и, всъщност, става дума за перцептивният механизъм (конкретното когнитивно изкривяване), по който кривим (чуваме, виждаме) информацията постъпваща от реалността.

Източник: Черно-бяло мислене (Клишетата в културната наковалня)

При изписване на заглавието и етикетите "Черно-бяло мислене (Клишетата в културната наковалня) борба или бягство всичко или нищо дихотомно мислене защитни механизми любов позитивно мислене психолог реалност страх художествена измислица черно-бяло мислене ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • `еихд-ф,вд псявехе _нвсцешьшь у нквшкихьшь хьндуьвх,№ фдифь свс ф,жяшуд уяс`нд свс хс;д асгдшдпхд псявехе юь;сшхс пегьхсюпс в(фду здюсшсухд псявехе зясгдвдж иеьвхдяш яшиьг гкадэеяшуехь сюпсявсъь `еихд-ф,вд псявехе
  • 'е,кф-/с.ф ;ри.еке юу.ртейдйд л ув.йв,кдйд кдуфлд.кс) /ф,/д р.р /схийлф лир'уф р.р кръф орнфйф;кф ;ри.еке пдърйкр ;ендкрп;р .з/фл мфпрйрлкф ;ри.еке мирнф.фх ,ед.кфий ий,дн нвофгеийлекд рп;ри.ршд 'е,кф-/с.ф ;ри.еке
  • 'e,kf-/s.f ;ri.eke \u.rtejdjd l uw.jw,kdjd kdufld.ks) /f,/d r.r /shijlf lir'uf r.r kryf ornfjf;kf ;ri.eke pdyrjkr ;endkrp;r .z/fl mfprjrlkf ;ri.eke mirnf.fh ,ed.kfij ij,dn nwofgeijlekd rp;ri.r[d 'e,kf-/s.f ;ri.eke
  • `erno-bqlo mislene (kli[etata w kulturnata nakowalnq) borba ili bqgstwo wsi`ko ili ni]o dihotomno mislene za]itni mehanizmi l\bow pozitiwno mislene psiholog realnost strah hudovestwena izmislica `erno-bqlo mislene
борба или бягство всичко или нищо дихотомно мислене защитни механизми любов позитивно мислене психолог реалност страх художествена измислица черно-бяло мислене

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.