Читалище Месемврия Несебър

Новото читалище в Несебър. Ентусиазирани. Алтернативни. Креативни.Сред основните дейности на читалището са подпомагане издаването на книги, организация за фотоконкурси, курсове по чужди езици, курс по рисуване, Клуб на пътешественика и др.

Източник: Читалище Месемврия Несебър

При изписване на заглавието и етикетите "Читалище Месемврия Несебър езици клуб култура несебър нощувки читалище ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • `сшьвс;е пеяепуис, хеяефщи еюсъс нвкф нквшкиь хеяефщи хд;кунс `сшьвс;е
  • 'рйд.ръе ;еие;л,рс кеие/ц, епршр у.в/ ув.йв,д кеие/ц, кфъвлур 'рйд.ръе
  • 'rjd.rye ;eie;l,rs keie/c, epr[r u.w/ uw.jw,d keie/c, kfywlur 'rjd.rye
  • `itali]e mesemwriq nesebyr ezici klub kultura nesebyr no]uwki `itali]e
езици клуб култура несебър нощувки читалище