Експерт на Fibank взе участие в конференция по киберсигурност

На 30 октомври 2018 г. в Гранд хотел „София“ се проведе конференцията на в. „БАНКЕРЪ“ – „Предизвикателствата пред киберсигурността на информационните системи на финансовите институции и мобилните им продукти“.

Специално участие в събитието взе Стефан Генчев, Ръководител специализирано звено „Информационна сигурност“ на Fibank (Първа инвестиционна банка), който изнесе презентация на тема „Преосмисляне на стратегията по киберсигурност за финансови институции“.

„Технологиите вече са неизменна част от ежедневието на съвременния човек. Предизвикателствата и проблемите пред киберсигурността са огромни – днес над 50% от световното население е в интернет и киберпространството стана най-голямото хранилище на информация. Динамичното развитие на очакванията в съвременното обществото и търсенето на модерни дигитални форми на услуги от финансови институции доведе до необходимост от преразглеждане и актуализиране на отношението им към киберсигурността“ , заяви Стефан Генчев.

Източник: Експерт на Fibank взе участие в конференция по киберсигурност

При изписване на заглавието и етикетите "Експерт на Fibank взе участие в конференция по киберсигурност Fibank банка кредит фалит ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • енязеиш хь fibank уюе к`ьяшсе у ндхоеиехъс, зд нсфеиясжкихдяш fibank фьхнь ниеасш оьвсш
  • еуиме,й кд fibank лпе в'дийре л уфкбе,екшрс мф ур/е,ирхв,кфий fibank /дкуд у,еорй бд.рй
  • euime,j kd fibank lpe w'dijre l ufkbe,ek[rs mf ur/e,irhw,kfij fibank /dkud u,eorj bd.rj
  • ekspert na fibank wze u`astie w konferenciq po kibersigurnost fibank banka kredit falit
fibank банка кредит фалит