Хашимото – симптоми и лечение

Хашимото се свързва със състояние, при което имунната система на човека атакува щитовидната жлеза. Заболяването се среща и под наименованието тиреоидит на Хашимото, а причината за това е, че Хашимото е хроничен възпалителен процес на лимфоцитен тиреоидит.

Прочетете най-важното, което трябва да знаете за синдрома на Хашимото – какви са симптомите, как се диагностицира и какво е лечението

Източник: Хашимото – симптоми и лечение

При изписване на заглавието и етикетите "Хашимото – симптоми и лечение тиреоидит на Хашимото Хашимото ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • гьцспдшд – яспзшдпс с ве`ехсе шсиедсасш хь гьцспдшд гьцспдшд
  • ндтр;фйф – ир;мйф;р р .е'екре йр,ефрорй кд ндтр;фйф ндтр;фйф
  • ndtr;fjf – ir;mjf;r r .e'ekre jr,efrorj kd ndtr;fjf ndtr;fjf
  • ha[imoto – simptomi i le`enie tireoidit na ha[imoto ha[imoto
тиреоидит на Хашимото Хашимото