Хомеопатията в цифри потвърдени от науката

82% от хората, лекувани с хомеопатия, са получили облекчение на алергичните симптоми в сравнение с 67%, които са получили същото подобрение от конвенционалната медицина. Изследване на 118 пациенти с екзема, публикувано от Complementary Therapies in Medicine, съобщава, че хомеопатията е толкова ефективна, колкото стандартните конвенционални лечения в краткосрочен план и по-ефективна от тях в дългосрочен план.

Източник: Хомеопатията в цифри потвърдени от науката

При изписване на заглавието и етикетите "Хомеопатията в цифри потвърдени от науката алтернативна медицина здраве лечение хомеопатия ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • гдпедзьшс,шь у ъсоис здшущиаехс дш хькньшь ьвшеихьшсухь пеасъсхь юаиьуе ве`ехсе гдпедзьшс,
  • нф;ефмдйрсйд л шрб,р мфйлц,оекр фй кдвудйд д.йе,кдйрлкд ;еоршркд по,дле .е'екре нф;ефмдйрс
  • nf;efmdjrsjd l [rb,r mfjlc,oekr fj kdwudjd d.je,kdjrlkd ;eor[rkd po,dle .e'ekre nf;efmdjrs
  • homeopatiqta w cifri potwyrdeni ot naukata alternatiwna medicina zdrawe le`enie homeopatiq
алтернативна медицина здраве лечение хомеопатия