Как да изберем надгробния камък

Надгробния камък може да варира в много широки граници като размер. Той може да се издига като плоча на 10 – 20 сантиметра от земята, но може да бъде и с по-голяма височина. При някои гробове можете да видите надгробен камък, който достига човешки ръст.

Източник: Как да изберем надгробния камък

При изписване на заглавието и етикетите "Как да изберем надгробния камък кремация ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ньн аь сюфеиеп хьажидфхс, ньпщн ниепьъс,
  • уду од рп/е,е; кдох,ф/крс уд;цу у,е;дшрс
  • udu od rp/e,e; kdoh,f/krs ud;cu u,e;d[rs
  • kak da izberem nadgrobniq kamyk kremaciq
кремация