Какви проблеми с психиката предизвиква атопичният дерматит

Проучване на Националната асоциация по екзема на САЩ показва, че над 30% от хората с атопичен дерматит са диагностицирани с тревожност и депресия. Най-честите симптоми при подобно състояние са чувство на тъга, празнота и безнадеждност; загуба на интерес към любимото хоби; намалена енергия, усещане за умора; трудно концентриране; проблеми със съня; промяна в теглото.

Източник: Какви проблеми с психиката предизвиква атопичният дерматит

При изписване на заглавието и етикетите "Какви проблеми с психиката предизвиква атопичният дерматит атопичен дерматит атопична кожа екзема ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ньнус зидфвепс я зясгсньшь зиеасюуснуь ьшдзс`хс,ш аеипьшсш ьшдзс`ех аеипьшсш ьшдзс`хь ндэь енюепь
  • удулр м,ф/.е;р и мирнрудйд м,еорплрулд дйфмр'крсй ое,;дйрй дйфмр'ек ое,;дйрй дйфмр'кд уфгд еупе;д
  • udulr m,f/.e;r i mirnrudjd m,eorplruld djfmr'krsj oe,;djrj djfmr'ek oe,;djrj djfmr'kd ufgd eupe;d
  • kakwi problemi s psihikata predizwikwa atopi`niqt dermatit atopi`en dermatit atopi`na kova ekzema
атопичен дерматит атопична кожа екзема