Какви са симптомите на сенната хрема и настинка?

Симптомите, които включва сезонният алергичен ринит (сенна хрема), наподобяват тези на настинката, но за разлика от нея сенната хрема не се причинява от вирус, а от реакция към външни алергени – полените при цъфтежа на дървета, храсти, треви, цветя и др. Симптомите при двете заболявания са сходни. научете как да ги различавате.

Източник: Какви са симптомите на сенната хрема и настинка?

При изписване на заглавието и етикетите "Какви са симптомите на сенната хрема и настинка? алергичен ринит алергична хрема алергия полени сенна хрема ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ньнус яь яспзшдпсше хь яеххьшь гиепь с хьяшсхнь? ьвеижс`ех исхсш ьвеижс`хь гиепь ьвеижс, здвехс яеххь гиепь
  • удулр ид ир;мйф;рйе кд иеккдйд н,е;д р кдийркуд@ д.е,хр'ек ,ркрй д.е,хр'кд н,е;д д.е,хрс мф.екр иеккд н,е;д
  • udulr id ir;mjf;rje kd iekkdjd n,e;d r kdijrkud@ d.e,hr'ek ,rkrj d.e,hr'kd n,e;d d.e,hrs mf.ekr iekkd n,e;d
  • kakwi sa simptomite na sennata hrema i nastinka? alergi`en rinit alergi`na hrema alergiq poleni senna hrema
алергичен ринит алергична хрема алергия полени сенна хрема