Кардано, Ада, Лавлейс, Уроборос – криптовалута от трето поколение – ABRITVS

Кардано (Cardano) е децентрализирана публична блокверига и проект за криптовалута с отворен код. Кардано разработва платформа за умни договори, която има за цел да предостави нови възможности, които нито един протокол преди това е осигурил. Исторически това е първата блокверижна платформа, която е разработена и се развива на базата на предварително формирана научна философия и подход, базиращ се научни изследвания.

Източник: Кардано, Ада, Лавлейс, Уроборос - криптовалута от трето поколение - ABRITVS

При изписване на заглавието и етикетите "Кардано, Ада, Лавлейс, Уроборос - криптовалута от трето поколение - ABRITVS Cardano Emurgo IOHK ада Биткойн кардано криптовалути чарлз хоскинсън ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ньиаьхдр ьаьр вьуветяр кидфдидя - нисзшдуьвкшь дш шиешд здндвехсе - abritvs cardano emurgo iohk ьаь фсшндтх ньиаьхд нисзшдуьвкшс `ьивю гдянсхящх
  • уд,одкфя додя .дл.еьия в,ф/ф,фи - у,рмйфлд.вйд фй й,ейф мфуф.екре - abritvs cardano emurgo iohk дод /рйуфьк уд,одкф у,рмйфлд.вйр 'д,.п нфиуркицк
  • ud,odkfq dodq .dl.exiq w,f/f,fi - u,rmjfld.wjd fj j,ejf mfuf.ekre - abritvs cardano emurgo iohk dod /rjufxk ud,odkf u,rmjfld.wjr 'd,.p nfiurkick
  • kardano, ada, lawlejs, uroboros - kriptowaluta ot treto pokolenie - abritvs cardano emurgo iohk ada bitkojn kardano kriptowaluti `arlz hoskinsyn
cardano emurgo iohk ада Биткойн кардано криптовалути чарлз хоскинсън